De dirigent

website foto Marc Hermsen

   

Mijn naam is Marc Hermsen en ik ben heel blij dat ik vanaf augustus 2021 de nieuwe dirigent van
Vox Rosa mag zijn. Ik heb tal van koren gedirigeerd. Van pop- tot opera-, operette-kleinkunst- en
kerkkoren. Vaak waren het koren die avondvullende programma’s verzorgden in de schouwburg
met orkest. Heerlijk om te mogen doen.

Maar nooit was ik zo blij om een koor in mijn portefeuille te krijgen als deze keer bij Vox Rosa.
Ik denk omdat deze stap aansluit bij diep gekoesterde wensen van mijzelf.  Muzikaal maar ook
persoonlijk. De contacten met het koor waren meteen heel prettig. En ik was heel aangenaam
verrast door de proefdirectie waar het koor indruk maakte met “Zonder jou”. Ook al omdat jullie
dat vooral via ZOOM gerepeteerd hebben. Heel knap want ZOOM is nou niet echt een prettig
medium voor een koor repetitie. Dat zegt iets over de drive van het koor. Wauw dacht ik, hier kan
ik écht muziek maken. Volgens mij willen jullie er echt voor gaan. Nou dan vinden we elkaar wel.

We vinden elkaar heel makkelijk in de artistieke plannen. Er zijn niet veel woorden nodig om een artistiek traject uit te zetten, we pakken
het voortvarend aan! Er wordt hard gewerkt om met een programma te komen waarbij we ons publiek gaan vermaken én ontroeren.
Daarbij houden we in ons achterhoofd wie we zijn en waar we vandaan komen. Een gay koor. Een groep mannen die als familie
voor elkaar zijn. Persoonlijk en maatschappelijk betrokken. Ieder met een eigen verhaal dat de inspiratie mag zijn voor wat we laten zien.
Dat maakt Vox Rosa voor mij ook een interessant koor.  Door in de manier van presenteren aandacht te hebben voor een stukje
homo-emancipatie, zichtbaarheid, diversiteit. Met een lach en een traan.  

Waar ik nu eerst naar uitkijk is om gewoon lekker te gaan zingen met jullie. Ik heb mijn eigen zingen weer helemaal op pijl gebracht na
de stiltevan corona. En dat geeft me een heel goed gevoel. Ik kijk ernaar uit om dat gevoel op jullie over te brengen.

Hopelijk voelen jullie het ook kriebelen. Mocht je nog vrienden hebben waarvan je denkt dat die bij ‘ons clubje’ passen.
Laat ze weten wat we allemaal van plan zijn. We kunnen best nog wat zangers gebruiken.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.