Koorfoto

 

Welkom

Vox Rosa bestaat sinds 1985 en is daarmee het langst bestaande homomannenkoor van Nederland. Wij zijn gestart met voor-namelijk klassieke muziek. In de loop der jaren is er een mooie mix ontstaan met allerlei genres; van klassiek tot en met pop en van ontroerende nummers tot en met vrolijke meezingers.

Vox Rosa is er trots op een homomannenkoor te zijn. We zorgen ervoor dat dit bij onze optredens altijd is te zien & horen. We zijn ook lid van Legato, een vereniging van ongeveer 150 homo- en lesbo koren door heel Europa. Legato organiseert om de vier jaar het homokorenfestival "Various Voices", waar we altijd aan deelnemen.

Belangrijke mededeling:

Helaas, wegens de recentelijk aangescherpte coronamaatregelen hebben wij moeten besluiten al onze kerstoptredens van dit jaar te annuleren.  Daarmee is ook ons kerstproject komen te vervallen, waaraan zangers op projectbasis deel konden nemen.

Wij wensen jullie allen ondanks alle maatregelen een prettig kerstfeest en een gezond begin van het nieuwe jaar toe.

 

YoutubeZonderJou

 

Zonder jullie, we missen al een lange tijd onze vrienden en publiek.
Maar nog altijd zijn de mannen van Vox Rosa bij elkaar!

Zonder onze dirigent Nicolette, die na ruim14 jaar stopt.
Maar met Marc, onze nieuwe dirigent die het stokje van haar overneemt.

Zonder de wekelijkse repetities bij het COC.
Maar maandag 30 augustus starten we weer.

Zonder Jou, een cadeautje voor onszelf, voor Nicolette, voor Marc.
Maar vooral voor jullie!

 

 

Secretariaat Vox Rosa
Scheveningseveer 7
2514 HB  DEN HAAG

gsm06 – 398 564 72

E-mailsecretaris@voxrosa.nl

Kamer van Koophandel:
KvK 57 211 752

Bankrekening:
NL89 INGB 0000 7013 77

fb

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.